English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Michalak, M., Charakterystyka służby publicznej we Francji
Found : 34
View:
1. 

Prawo równego dostępu do służby publicznej

Lubeńczuk, Grzegorz

Keywords: służba publiczna , prawo konstytucyjne , Polska , konstytucja (1997)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Standardy służby publicznej. Uwagi ogólne

Zdyb, Marian (1951-)

Keywords: Polska , służba publiczna , konstytucja (1997) , etyka , moralność

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Trzy modele reform administracji publicznej a legitymizacja służby publicznej

Pszczyński, Mateusz

Keywords: administracja publiczna , prawo publiczne , governance , służba publiczna , legitymizacja władzy

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Chemia

Keywords: chemia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae

Keywords: filologia , kultura , filologia polska , językoznawstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AAA, Physica

Keywords: fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Służba publiczna w świetle personalistycznej koncepcji administracji publicznej

Fundowicz, Sławomir (1964-)

Keywords: administracja publiczna , służba publiczna , dobro wspólne , personalizm --aspekt społeczny

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Istota służby w działalności funkcjonariuszy organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

Lis, Wojciech (prawo)

Keywords: porządek publiczny , bezpieczeństwo państwa , funkcjonariusze , służba publiczna , Polska , 1990-

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział AA, Fizyka i Chemia = Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio AA

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia

Keywords: czasopisma naukowe , historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia

Keywords: pedagogika , psychologia , czasopisma naukowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział B, Geografia, Geologia, Mineralogia i Petrografia

Keywords: geografia , geologia , mineralogia , pertografia

Find similar objects  |  Add to bibliography