polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Pszczyński, M., Trzy modele reform administracji publicznej a legitymizacja służby publicznej
Found : 18
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Służba publiczna wobec umiędzynarodowienia administracji (na przykładzie administracji antymonopolowej)

Błachucki, Mateusz

Keywords: administracja publiczna , konkurencja , Polska. Urząd Rady Ministrów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów , prawo konsumenckie , współpraca międzynarodowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Służba publiczna w świetle personalistycznej koncepcji administracji publicznej

Fundowicz, Sławomir (1964-)

Keywords: administracja publiczna , dobro wspólne , personalizm --aspekt społeczny , służba publiczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI, Informatica

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AAA, Physica

Keywords: fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C, Supplementum

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Between “information” and “entertainment”: framing the Polish EU presidency in Romanian media

Balascescu, Madalina

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Charakterystyka służby publicznej we Francji

Michalak, Magdalena

Keywords: Francja , służba publiczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Prawo równego dostępu do służby publicznej

Lubeńczuk, Grzegorz

Keywords: konstytucja (1997) , Polska , prawo konstytucyjne , służba publiczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Standardy służby publicznej. Uwagi ogólne

Zdyb, Marian (1951-)

Keywords: etyka , konstytucja (1997) , moralność , Polska , służba publiczna

Find similar objects  |  Add to bibliography