polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Fundowicz, S., Służba publiczna w świetle personalistycznej koncepcji administracji publicznej
Found : 30
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Trzy modele reform administracji publicznej a legitymizacja służby publicznej

Pszczyński, Mateusz

Keywords: administracja publiczna , governance , legitymizacja władzy , prawo publiczne , służba publiczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI, Informatica

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AAA, Physica

Keywords: fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Służba publiczna wobec umiędzynarodowienia administracji (na przykładzie administracji antymonopolowej)

Błachucki, Mateusz

Keywords: administracja publiczna , konkurencja , Polska. Urząd Rady Ministrów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów , prawo konsumenckie , współpraca międzynarodowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Konstytucyjne podstawy ładu publicznego w administracji w świetle Konstytucji oraz orzecznictwa. Zagadnienia wybrane

Zdyb, Marian (1951-)

Keywords: 1990- , administracja publiczna , dobro wspólne , godność osoby ludzkiej (prawo) , konstytucja (1997) , legislacja , podział władzy , Polska , prawo , prymat prawa

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C, Supplementum

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Between “information” and “entertainment”: framing the Polish EU presidency in Romanian media

Balascescu, Madalina

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I, Philosophia-Sociologia

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography