English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Fundowicz, S., Służba publiczna w świetle personalistycznej koncepcji administracji publicznej
Found : 24
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Chemia

Keywords: chemia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AAA, Physica

Keywords: fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae

Keywords: filologia , kultura , filologia polska , językoznawstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Trzy modele reform administracji publicznej a legitymizacja służby publicznej

Pszczyński, Mateusz

Keywords: administracja publiczna , prawo publiczne , governance , służba publiczna , legitymizacja władzy

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius

Keywords: prawo , czasopisma prawnicze

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Konstytucyjne podstawy ładu publicznego w administracji w świetle Konstytucji oraz orzecznictwa. Zagadnienia wybrane

Zdyb, Marian (1951-)

Keywords: prawo , Polska , administracja publiczna , konstytucja (1997) , podział władzy , 1990- , prymat prawa , legislacja , godność osoby ludzkiej (prawo) , dobro wspólne

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia

Keywords: pedagogika , psychologia , czasopisma naukowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Służba publiczna wobec umiędzynarodowienia administracji (na przykładzie administracji antymonopolowej)

Błachucki, Mateusz

Keywords: konkurencja , prawo konsumenckie , administracja publiczna , Polska. Urząd Rady Ministrów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów , współpraca międzynarodowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział AA, Fizyka i Chemia = Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio AA

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia

Keywords: czasopisma naukowe , historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział B, Geografia, Geologia, Mineralogia i Petrografia

Keywords: geografia , geologia , mineralogia , pertografia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I, Philosophia-Sociologia

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography