English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Urbanik, T., Kołtun, J., Lorkiewicz, Z. Asymbiotyczne wiązanie azotu przez Rhizobium trifolii T37 w obecności 2-fenyloetanolu
Found : 23
View:
1. 

Effect of Acidic Conditions on Growth and Nodulation of Rhizobium leguminosarum bv. trifolii

Urbanik, Teresa

Keywords: bakterie Rhizobium leguminosarum bv. trifolii , wzrost bakterii , brodawkowanie bakterii , warunki kwaśne

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Liza morfologicznych mutantów Rhizobium trifolii pod wpływem enzymów bakteriolitycznych

Drożański, Wincenty

Keywords: Rhizobium trifolii , morfologiczne mutanty , enzymy baktriolityczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C, Supplementum

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

The Role of Glycosyl Linkages of Exopolysaccharide of Rhizobium meliloti in Nodule Cell Invasion

Małek, Wanda

Keywords: wiązania glikozydowe , egzopolisacharydy , bakterie Rhizobium leguminosarum bv. trifolii , komórki brodawek

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Współdziałanie azotu, fosforu i siarki w gospodarce azotowo-węglowodanowej roślin (na przykładzie kukurydzy i bobiku)

Uziak, Zofia

Keywords: gospodarka azotowo-węglowodanowa , kukurydza , bobik

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Właściwości symbiotyczne mutantów auksotroficznych Rhizobium

Makuch, Jolanta

Keywords: właściwości symbiotyczne , mutanty auksotroficzne , Rhizobium

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Expression of nodC Gene in Rhizobium meliloti Strains of Different Symbiotic Efficiency

Głowacka, Maria

Keywords: bakterie Rhizobium leguminosarum bv. trifolii , geny wzrostu , brodawkowanie bakterii , symbioza

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Izolacja i chemiczna analiza mureiny ścian komórkowych Rhizobium

Drożański, Wincenty

Keywords: analiza chemiczna , izolacja , mureina ścian komórkowych , Rhizobium

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział AA, Fizyka i Chemia = Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio AA

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Defosforylacja fosfobiałek w obecności frakcji komórkowych Escherichia coli

Kurek, Ewa

Keywords: defosforylacja , fosfobiałka , Escherischia coli , frakcje komórkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Aminokwasy jako źródło azotu dla niektórych roślin uprawnych

Uziak, Zofia (1925-2015)

Keywords: aminokwasy siarkowe , rośliny uprawne , azot

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora

Find similar objects  |  Add to bibliography