English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Brzęk, G. Życie i działalność Henryka Raabego
Found : 11
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia Vol. 37 (1982). Fotografia portretowa prof. Henryka Raabego

Keywords: Raabe, Henryk (1882-1951)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Naučnye trudy i botaničeskie dostiženia G.S. Nevodovskogo (1874-1952)

Karczmarz, Kazimierz

Keywords: Niewodowski, G. S. (1874-1952) , biografia naukowa , taksonomia grzybów , grzyby pasożytnicze

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Profesor dr Zbigniew Lorkiewicz w 70 rocznicę urodzin

Keywords: Lorkiewicz, Zbigniew (1923-2001) , biografia naukowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

W 70 rocznicę urodzin Sergiusza Riabinina

Skuratowicz, Wacław

Keywords: biografia naukowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

I memory of Professor Konstanty Strawiński

Cmoluch, Zdzisław (1925-2000)

Keywords: Strawiński, Konstanty (1892-1966) , biografia naukowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C, Supplementum

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia Vol. 37 (1982). Spis treści

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Wykaz publikacji profesora dra Zbigniewa Lorkiewicza

Keywords: Lorkiewicz, Zbigniew (1923-2001) , bibliografia naukowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora

Find similar objects  |  Add to bibliography