English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Fiedurek, J. Synteza pektynaz przez auksotroficzne mutanty Aspergillus niger w hodowli wgłębnej
Found : 15
View:
1. 

Synteza kompleksu pektynolitycznego przez Aspergillus niger 71 w warunkach hodowli wgłębnej

Fiedurek, Jan (1950 - )

Keywords: kompleks pektynolityczny , Aspergillus niger 71 , hodowla wgłębna

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Mutagenizacja pleśni Aspergillus niger aktywnych pektynolitycznie w warunkach hodowli wgłębnej

Fiedurek, Jan

Keywords: mutagenizacja , Aspergillus niger , hodowla wgłębna , aktywność pektynolityczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Indukcja i selekcja mutantów auksotroficznych Aspergillus niger oraz ocena ich aktywności amylolitycznej

Ilczuk, Zdzisław

Keywords: Aspergillus niger , mutanty auksotroficzne , aktywność amylolityczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Synteza enzymów pektolitycznych przez mutanty Aspergillus niger uzyskane w drodze indukcji wielostopniowej

Ilczuk, Zdzisław (1929-2011)

Keywords: enzymy pektolityczne , mutanty , Aspergillus niger , indukcja wielostopniowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C, Supplementum

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział AA, Fizyka i Chemia = Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio AA

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział B, Geografia, Geologia, Mineralogia i Petrografia

Keywords: geografia , geologia , mineralogia , pertografia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Chemia

Keywords: chemia

Find similar objects  |  Add to bibliography