English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes. Vol. 15 (2017), 2 - Spis treści
Found : 209
View:
1. 

Mitologia artystyczna na kontrkulturowych ścieżkach: Roy Harper

Jeziński, Marek

Keywords: Harper, Roy (1941- ) , muzyka popularna , aspekt społeczny , aspekt polityczny , sztuka i polityka , muzyka i antropologia , komunikacja muzyczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Polityka teatralna w Polsce po transformacji ustrojowej

Zimnica-Kuzioła, Emilia

Keywords: teatr , Polska , 1990- , polityka kulturalna

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Feminizm w polskiej literaturze kobiet

Wejbert-Wąsiewicz, Ewelina

Keywords: literatura polska , pisarki , feminizm , feminizm - w literaturze , feminizm i literatura , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Redefinicja sztuki i nowe media – Fluxus

Ryczkowska, Marta (1983-)

Keywords: sztuka współczesna , sztuka nowych mediów , Fluxus (grupa artystyczna) , performance (sztuka) , happening (sztuka)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Sztuka w poszukiwaniu tożsamości. Wstęp do rozważań na temat związków sztuki, nauki i technologii

Kluszczyński, Ryszard Waldemar

Keywords: sztuka i nauka , sztuka i technika

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Technika, sztuka, „filozoficzny sen”? Początki fotografii a pytanie o naturę i historię medium

Leśniak, Kamila

Keywords: fotografia , fotografia artystyczna , historia , filozofia , sztuka i fotografia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Filmowa neoawangarda i początki sztuki wideo

Maron, Marcin

Keywords: awangarda , estetyka , kino , historia , wideo-art , performance (sztuka)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Nowoczesne planowanie przestrzenne na przykładzie planu ogólnego rozwoju Lublina z 1959 roku w kontekście wybranych osiedli spółdzielczych

Pastuszko, Izabela

Keywords: architektura , zagospodarowanie terenu , Lublin , 1945-1970 , Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Wzór klasyczny a człowiek masowy w ujęciu współczesnych teoretyków społeczeństwa i kultury: Daniela Bella, Allana Blooma oraz Jose Ortegi y Gasseta

Zych, Błażej Marek

Keywords: filozofia i sztuka , Ortega y Gasset, José (1883-1955) , Bell, Daniel (1919-2011) , Bloom, Allan David (1930-1992) , estetyka , krytyka i interpretacja

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

O lubelskich kamienicach czynszowych z początków XX wieku na przykładzie tych, które projektował Ksawery Drozdowski

Żywicki, Jerzy (1956-)

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Lubelskie dzieło Oskara Sosnowskiego

Żywicki, Jerzy (1956-)

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

UMCS w obiektach zabytkowych. Budowa gmachu Rządu Gubernialnego Lubelskiego

Żywicki, Jerzy (1956-)

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Urzędnik-architekt Ludwik Szamota i jego dzieła

Żywicki, Jerzy (1956-)

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Gdańsk w litografiach Jana Gumowskiego

Żywicki, Jerzy (1956-)

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes. Vol. 15 (2017), 1 - Spis treści

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography