polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Lustra i inne // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae. Vol. 35 (2017), 2 - Spis treści
Found : 97
View:
1. 

Lustra i inne // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae. Vol. 35 (2017), 2 - Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae. Vol. 35 (2017), 1 - Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia

Keywords: czasopisma naukowe , historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Operacje mózgu w świecie fantastyki i filmu

Grodecka, Anna

Keywords: fantastyka , neurochirurgia (w filmie) , neurochirurgia (w literaturze)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

W świecie nawiązań: o czytaniu „Madame” Antoniego Libery

Gajowiak, Aleksandra

Keywords: dialogiczność , intertekstualność , krytyka i interpretacja , Libera, Antoni (1949-). Madame , recepcja

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Autentyczność i przeszkoda. O paradoksalnych figurach autentyczności w kulturze XXI wieku

Szmidt, Olga (1989-)

Keywords: autentyczność (w literaturze) , paradoks (w literaturze)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Formalne właściwości „Bez dogmatu“ Henryka Sienkiewicza w ocenie krytyki

Zalewski, Cezary (1975-)

Keywords: recepcja , Sienkiewicz, Henryk (1846-1916). Bez dogmatu

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Podlaski ród Poletyłów w świetle antroponimii (XVI-XVII wiek)

Złotkowski, Piotr

Keywords: 16 w. , 17 w. , nazwy osobowe , Podlasie (region) , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Deciphering Novel Expressions: A Proposal for an Integrated Cognitive Meaning Construction Analysis

Augustyn, Rafał

Keywords: gramatyka kognitywna , semantyka , znaczenie (językoznawstwo)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Hermeneutyczne zmagania ze średniowiecznym apokryfem. Zapiski na marginesach książki Doroty Rojszczak-Robińskiej „Jak pisano «Rozmyślanie przemyskie»”

Magryś, Roman

Keywords: recenzja książki , Rojszczak-Robińska, Dorota. Jak pisano "Rozmyślanie przemyskie"

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae. Vol. 32 (2014) - spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae. Vol. 29 (2011), 2 - spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography