English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes. Vol. 15 (2017), 1 - Spis treści
Found : 318
View:
1. 

Barbara Przybyszewska-Jarmińska, "Muzyczne dwory polskich Wazów", Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2007 [recenzja]

Jasiński, Tomasz (1958- )

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Nauczanie i propagowanie jazzu w Polsce

Bogdanowicz, Mariusz (1960-)

Keywords: muzyka jazzowa , Polska , studia i nauczanie , popularyzacja

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes. Vol. 15 (2017), 2 - Spis treści

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Staropolskie pieśni nabożne z basso continuo. Zapisane w Gdańsku roku 1765

Jasiński, Tomasz (1958- )

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Rękopiśmienny zbiór pieśni maryjnych Józefa Urody z Buczkowic

Jasiński, Tomasz (1958- )

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

„III Koncert fortepianowy” Andrzeja Nikodemowicza. Muzyka piękna

Jasiński, Tomasz (1958- )

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

"Muzyka Jasnogórska. Musica Claromontana I-VI", red. Komitet Naukowo-Redakcyjny Jasnogórskich Muzykaliów pod przewodnictwem Remigiusza Pośpiecha, Klasztor OO. Paulinów Jasna Góra, Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA, Kraków 2005-2006 [recenzja]

Jasiński, Tomasz (1958- )

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Anna i Zygmunt M. Szweykowscy, "Dramma per musica", cz. 1, [w serii:] Historia muzyki XVII wieku, t. 5, Muzyka we Włoszech, red. Zygmunt M. Szweykowski, Musica Iagellonica, Kraków 2008 [recenzja]

Jasiński, Tomasz (1958- )

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Nieznane utwory z kolekcji nutowej Franciszka Jasińskiego, organisty kościoła św. Michała Archanioła w Lublinie

Jasiński, Tomasz (1958- )

Keywords: Jasiński, Franciszek (1895-1972) , kolekcje druków muzycznych , rękopisy muzyczne , 19 w. , 20 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Barokowa sztuka retoryki muzycznej. Zarys dziejów

Jasiński, Tomasz (1958- )

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Mieczysław Tomaszewski, "Chopin. Fenomen i paradoks. Szkice i studia wybrane", Wydawnictwo Archodiecezji Lubelskiej Gaudium, Lublin 2009 [recenzja]

Jasiński, Tomasz (1958- )

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Odkrywanie Mielczewskiego. Nowe spojrzenie na repertuar rękopisu 10002 Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie

Jasiński, Tomasz (1958- )

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Muzyczne alegorie w twórczości kompozytorów epoki baroku

Jasiński, Tomasz (1958- )

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Styl polifonii a cappella Bartłomieja Pękiela

Jasiński, Tomasz (1958- )

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Anonimowy motet Exsultate gaudete laeti omnes kompozycją Gorczyckiego?

Jasiński, Tomasz (1958- )

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography