English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Karczmarz, K., ┼╗arnowiec, J. Barbula ferruginascens Stirt. (Musci: Pottiaceae) in Poland
Found : 579
View:
1. 

Studies on Propaguliferous Species of Pohlia Section Pohliella in Poland. Taxonomy and Distribution

Karczmarz, Kazimierz

Keywords: briotaksonomia , gatunki rozmnóżkowe Pohlia , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Omomiłki (Cantharidae, Coleoptera) rezerwatu leśnego Bachus (Wyżyna Lubelska)

Chobotow, Jacek

Keywords: Chełm (region) , omomiłki (Cantharidae, Coleoptera) , Polska Południowo-Wschodnia , rezerwat leśny Bachus , Wyżyna Lubelska

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C, Supplementum

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Nowe dane do flory mszaków północno-wschodniej Polski

Karczmarz, Kazimierz (1933-2011)

Keywords: mszaki (Bryophytes) , Polska Południowo-Wschodnia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Nowe dane do flory mszaków północno-wschodniej Polski. III

Karczmarz, Kazimierz

Keywords: mszaki (Bryophytes) , Polska Północno-Wschodnia

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Nowe dane do flory mszaków północno-wschodniej Polski. II

Bloch, Mirosława

Keywords: mszaki (Bryophytes) , Polska Północno-Wschodnia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Badania antropologiczne nad mieszczanami kazimierskimi z XVII i XVIII wieku

Modrzewska, Krystyna (1919-2008)

Keywords: 17 w. , 18 w. , antropologia , Kazimierz Dolny , mieszczanie kazimierscy

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Z badań nad biologią i występowaniem w Polsce Neurotoma nemoralis L. (Hymenoptera-Pamphiliidae)

Strawiński, Konstanty (1892-1966)

Keywords: Polska , przędzień pestkowiec (Neurotoma nemoralis)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Krytyczny przegląd ważek (Odonata) Polski

Urbański, Jarosław (1909-1981)

Keywords: Polska , ważki (Odonata)

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia Vol. 44 (1989). Spis treści

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Nowy dla flory polskiej gatunek starca — Senecio umbrosus W. et K.

Karczmarz, Kazimierz

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography