English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Piróg, Z., Stojałowska, W., Gieryng, R. Komputerowa analiza rozmieszczenia Diplopoda w Polsce, oparta na metodzie taksonometrycznej
Found : 10
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C, Supplementum

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział AA, Fizyka i Chemia = Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio AA

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Komputerowa ocena przydatności elektroforetycznych wzorców białkowych dla taksonomii Diplopoda

Piróg, Zygmunt

Keywords: taksonomia , Diplopoda , wzorce białkowe , elektroforeza

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Analiza wędrówki Strongylosoma pallipes (Olivier) (Diplopoda)

Stojałowska, Wanda (1905-1995)

Keywords: węzławiec walcowaty (Strongylosoma pallipes) , krocionogi (Diplopoda) , wędrówki owadów

Find similar objects  |  Add to bibliography