English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Chmiel, M. A. Discomycetes of the Kazimierz Landscape Park
Found : 26
View:
1. 

Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Kazimierskiego Parku Krajobrazowego

Flisińska, Zofia

Keywords: grzyby wieloowocnikowe (Macromycetes) , Kazimierski Park Krajobrazowy , rozmieszczenie grzybów , klasyfikacja

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Zespoły i zbiorowiska roślinne Kazimierskiego Parku Krajobrazowego I. Zespoły łąkowe i pastwiskowe

Kucharczyk, Marek

Keywords: zbiorowiska roślinne , Kazimierski Park Krajobrazowy , Polska , łąki , pastwiska

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Zespoły i zbiorowiska roślinne Kazimierskiego Parku Krajobrazowego II. Zespoły wodne i szuwarowe

Kucharczyk, Marek

Keywords: zbiorowiska roślinne , Kazimierski Park Krajobrazowy , zespoły wodne , szuwary

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Zespoły i zbiorowiska roślinne Kazimierskiego Parku Krajobrazowego III. Zespoły leśne i zaroślowe

Kucharczyk, Marek

Keywords: zbiorowiska roślinne , Kazimierski Park Krajobrazowy , rosliny leśne , rośliny zaroślowe , fitosocjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Zespoły i zbiorowiska roślinne Kazimierskiego Parku Krajobrazowego IV. Zespoły i zbiorowiska synantropijne

Kucharczyk, Marek

Keywords: zbiorowiska roślinne , rozmieszczenie roślin , klasyfikacja roślin , fitosocjologia , zbiorowiska synantropijne , Kazimierski Park Krajobrazowy , Polska Południowo-Wschodnia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Plant associations and communities of the Kazimierz Landscape Park. V. Xerothermic grasslands and shrubs associations

Kucharczyk, Marek

Keywords: Kazimierski Park Krajobrazowy , murawy kserotemiczne , fitocenozy , rozmieszczenie roślin

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Nowe i mało znane w Polsce gatunki Pezizales, zebrane w Roztoczańskim Parku Narodowym

Chmiel, Maria Alicja

Keywords: miseczniaki (Discomycetes) , gatunki nowe , gatunki rzadkie , Pezizales , Roztoczański Park Narodowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Miseczniaki (Discomycetes) Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Część I. Rezerwat Jezioro Brzeziczno

Chmiel, Maria Alicja

Keywords: miseczniaki (Discomycetes) , Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie , jezioro Brzeziczno

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Nowe stanowiska rzadkich roślin w Kazimierskim Parku Krajobrazowym

Kucharczyk, Marek

Keywords: rzadkie rośliny , Kazimierski Park Krajobrazowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Nowe stanowiska Discomycetes na terenie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego

Chmiel, Maria Alicja

Keywords: miseczniaki (Discomycetes) , Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie , Polska Południowo-Wschodnia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Świadomość ekologiczna mieszkańców Kazimierskiego Parku Krajobrazowego

Haczek, Bożena

Keywords: ekologia , aspekt społeczny , świadomość ekologiczna , Kazimierski Park Krajobrazowy , statystyki

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C, Supplementum

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography