English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Flisińska, Z., Sałata, B. Materiały do poznania flory grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) kilku regionów południowo-wschodniej Polski
Found : 4
View:
1. 

Charakterystyka geobotaniczna projektowanego rezerwatu leśnego Międzyrzeki w Roztoczańskim Parku Narodowym

Lorens, Bogdan

Keywords: Roztoczański Park Narodowy , roślinność rezerwatu , torfowiska , rezerwat lesny Międzyrzeki , zbiorowiska leśne

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Dynamika zawartości składników mineralnych w glebie i w wybranych gatunkach zespołu Tilio-Carpinetum w Konopnicy koło Lublina

Popiołek, Zygmunt (1942-1996)

Keywords: wzrost roślin , zawartość składników mineralnych , gleby , runo leśne , Konopnica (region) , Lublin (region) , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography