English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Smardzewska-Gruszczak, Z. The Biology of Developmental Stages of Megaloceroea recticornis (Geoffroy, 1785) - Heteroptera, Miridae
Found : 19
View:
1. 

The Morphology of Immature Stages of Megaloceroea recticornis (Geoffroy, 1785) (Heteroptera, Miridae)

Smardzewska-Gruszczak, Zofia

Keywords: Megaloceroea recticornis (Geoffroy, 1785) (Heteroptera, Miridae) , tasznikowate (Miridae) , morfologia , stadia rozwojowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Morfologia stadiów larwalnych Megaloceraea recticornis (Geoffr.) (Heteroptera, Miridae)

Smardzewska, Zofia

Keywords: pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) , stadia larwalne , morfologia larwy

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Morfologia i bionomia stadiów rozwojowych Macrolophus rubi Woodroffe, 1957 (Heteroptera, Miridae)

Cmoluchowa, Alicja (1931- )

Keywords: Macrolophus rubi Woodroffe, 1957 (Heteroptera, Miridae) , fitofagi , stadia rozwojowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae

Keywords: filologia , kultura , filologia polska , językoznawstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Bionomia i morfologia stadiów rozwojowych Copium clavicorne (L). — Heteroptera, Tingidae

Cmoluchowa, Alicja (1931- )

Keywords: pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) , bionomia , morfologia , stadia rozwojowe , Copium clavicorne , galasy

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C, Supplementum

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia

Keywords: czasopisma naukowe , historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział B, Geografia, Geologia, Mineralogia i Petrografia

Keywords: geografia , geologia , mineralogia , pertografia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Obserwacje nad biologią i morfologią stadiów larwalnych pluskwiaków (Hem.-Heter.) z podrodziny Mirinae (Miridae) stwierdzonych na łąkach w okolicach Lublina

Buczek, Danuta

Keywords: stadia larwalne , pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera-Heteroptera) , tasznikowate (Miridae) , Mirinae (Miridae) , łąki , Lublin (region)

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AAA, Physica

Keywords: fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział AA, Fizyka i Chemia = Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio AA

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography