English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Małek, W. The Role of Glycosyl Linkages of Exopolysaccharide of Rhizobium meliloti in Nodule Cell Invasion
Found : 24
View:
1. 

Effect of Acidic Conditions on Growth and Nodulation of Rhizobium leguminosarum bv. trifolii

Urbanik, Teresa

Keywords: bakterie Rhizobium leguminosarum bv. trifolii , wzrost bakterii , brodawkowanie bakterii , warunki kwaśne

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Expression of nodC Gene in Rhizobium meliloti Strains of Different Symbiotic Efficiency

Głowacka, Maria

Keywords: bakterie Rhizobium leguminosarum bv. trifolii , geny wzrostu , brodawkowanie bakterii , symbioza

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Analysis of DNA of Phage Ml of Rhizobium meliloti

Małek, Wanda

Keywords: DNA , fag M1 Rhizobium meliloti

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział D, Nauki Lekarskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, Medicina

Keywords: medycyna , nauki medyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Asymbiotyczne wiązanie azotu przez Rhizobium trifolii T37 w obecności 2-fenyloetanolu

Urbanik, Teresa

Keywords: Rhizobium trifolii , wiazanie azotu , 2-fenyloetanol

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Indukcja lizogennego szczepu Rhizobium meliloti przez mitomycynę C

Żelazna-Kowalska, Irena

Keywords: indukcja , mitomycyna C , szczep lizogenny , Rhizobium meliloti

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Liza morfologicznych mutantów Rhizobium trifolii pod wpływem enzymów bakteriolitycznych

Drożański, Wincenty

Keywords: Rhizobium trifolii , morfologiczne mutanty , enzymy baktriolityczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae

Keywords: filologia , kultura , filologia polska , językoznawstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C, Supplementum

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia

Keywords: czasopisma naukowe , historia

Find similar objects  |  Add to bibliography