English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Małek, W. Analysis of DNA of Phage Ml of Rhizobium meliloti
Found : 525
View:
1. 

The Role of Glycosyl Linkages of Exopolysaccharide of Rhizobium meliloti in Nodule Cell Invasion

Małek, Wanda

Keywords: wiązania glikozydowe , egzopolisacharydy , bakterie Rhizobium leguminosarum bv. trifolii , komórki brodawek

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Indukcja lizogennego szczepu Rhizobium meliloti przez mitomycynę C

Żelazna-Kowalska, Irena

Keywords: indukcja , mitomycyna C , szczep lizogenny , Rhizobium meliloti

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Expression of nodC Gene in Rhizobium meliloti Strains of Different Symbiotic Efficiency

Głowacka, Maria

Keywords: bakterie Rhizobium leguminosarum bv. trifolii , geny wzrostu , brodawkowanie bakterii , symbioza

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Izolacja i chemiczna analiza mureiny ścian komórkowych Rhizobium

Drożański, Wincenty

Keywords: analiza chemiczna , izolacja , mureina ścian komórkowych , Rhizobium

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Effect of Acidic Conditions on Growth and Nodulation of Rhizobium leguminosarum bv. trifolii

Urbanik, Teresa

Keywords: bakterie Rhizobium leguminosarum bv. trifolii , wzrost bakterii , brodawkowanie bakterii , warunki kwaśne

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Asymbiotyczne wiązanie azotu przez Rhizobium trifolii T37 w obecności 2-fenyloetanolu

Urbanik, Teresa

Keywords: Rhizobium trifolii , wiazanie azotu , 2-fenyloetanol

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Profesor dr Zbigniew Lorkiewicz w 70 rocznicę urodzin

Keywords: Lorkiewicz, Zbigniew (1923-2001) , biografia naukowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Komputerowa analiza rozmieszczenia Diplopoda w Polsce, oparta na metodzie taksonometrycznej

Piróg, Zygmunt

Keywords: krocionogi (Diplopoda) , taksonometria , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Właściwości symbiotyczne mutantów auksotroficznych Rhizobium

Makuch, Jolanta

Keywords: właściwości symbiotyczne , mutanty auksotroficzne , Rhizobium

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Liza morfologicznych mutantów Rhizobium trifolii pod wpływem enzymów bakteriolitycznych

Drożański, Wincenty

Keywords: Rhizobium trifolii , morfologiczne mutanty , enzymy baktriolityczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wykaz publikacji profesora dra Zbigniewa Lorkiewicza

Keywords: Lorkiewicz, Zbigniew (1923-2001) , bibliografia naukowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia Vol. 48 (1993). Spis treści

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Analiza systemu fitosocjologicznego zespołów synantropijnych na podstawie diagnozy różniczkowej Czekanowskiego

Fijałkowski, Dominik (1922-2015)

Keywords: fitosocjologia , roślinność synantropijna , diagnoza różniczkowa Czekanowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography