English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Małek, W. Analysis of DNA of Phage Ml of Rhizobium meliloti
Found : 521
View:
1. 

The Role of Glycosyl Linkages of Exopolysaccharide of Rhizobium meliloti in Nodule Cell Invasion

Małek, Wanda

Keywords: bakterie Rhizobium leguminosarum bv. trifolii , egzopolisacharydy , komórki brodawek , wiązania glikozydowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Indukcja lizogennego szczepu Rhizobium meliloti przez mitomycynę C

Żelazna-Kowalska, Irena

Keywords: indukcja , mitomycyna C , Rhizobium meliloti , szczep lizogenny

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Expression of nodC Gene in Rhizobium meliloti Strains of Different Symbiotic Efficiency

Głowacka, Maria

Keywords: bakterie Rhizobium leguminosarum bv. trifolii , brodawkowanie bakterii , geny wzrostu , symbioza

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Izolacja i chemiczna analiza mureiny ścian komórkowych Rhizobium

Drożańska, Danuta

Keywords: analiza chemiczna , izolacja , mureina ścian komórkowych , Rhizobium

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Effect of Acidic Conditions on Growth and Nodulation of Rhizobium leguminosarum bv. trifolii

Deryło, Mieczysława

Keywords: bakterie Rhizobium leguminosarum bv. trifolii , brodawkowanie bakterii , warunki kwaśne , wzrost bakterii

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Komputerowa analiza rozmieszczenia Diplopoda w Polsce, oparta na metodzie taksonometrycznej

Gieryng, Roman

Keywords: krocionogi (Diplopoda) , Polska , taksonometria

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Asymbiotyczne wiązanie azotu przez Rhizobium trifolii T37 w obecności 2-fenyloetanolu

Kołtun, Jolanta

Keywords: 2-fenyloetanol , Rhizobium trifolii , wiazanie azotu

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Profesor dr Zbigniew Lorkiewicz w 70 rocznicę urodzin

Keywords: biografia naukowa , Lorkiewicz, Zbigniew (1923-2001)

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Właściwości symbiotyczne mutantów auksotroficznych Rhizobium

Makuch, Jolanta

Keywords: mutanty auksotroficzne , Rhizobium , właściwości symbiotyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Liza morfologicznych mutantów Rhizobium trifolii pod wpływem enzymów bakteriolitycznych

Drożańska, Danuta

Keywords: enzymy baktriolityczne , morfologiczne mutanty , Rhizobium trifolii

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wykaz publikacji profesora dra Zbigniewa Lorkiewicza

Keywords: bibliografia naukowa , Lorkiewicz, Zbigniew (1923-2001)

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia Vol. 48 (1993). Spis treści

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Analiza systemu fitosocjologicznego zespołów synantropijnych na podstawie diagnozy różniczkowej Czekanowskiego

Fijałkowski, Dominik (1922-2015)

Keywords: diagnoza różniczkowa Czekanowskiego , fitosocjologia , roślinność synantropijna

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography