English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Cmoluch, Z. Profesor Konstanty StrawiƄski (1892-1966)
Found : 740
View:
1. 

I memory of Professor Konstanty Strawiński

Cmoluch, Zdzisław (1925-2000)

Keywords: Strawiński, Konstanty (1892-1966) , biografia naukowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Prof. dr Konstanty Strawiński. 50-lecie pracy naukowej i dydaktycznej

Keywords: Strawiński, Konstanty (1892-1966) , biografia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Profesor dr Zbigniew Lorkiewicz w 70 rocznicę urodzin

Keywords: Lorkiewicz, Zbigniew (1923-2001) , biografia naukowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Ryjkowce (Curculionidae, Coleoptera) z terenów Nadleśnictwa Janów Lubelski

Cmoluch, Zdzisław (1925-2000)

Keywords: ryjkowce (Coleoptera, Curculionidae) , nadleśnictwo Janów Lubelski

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Ryjkowce (Curculionidae, Coleoptera) zbiorowiska leśnego koło Kraśnika (woj. lubelskie)

Cmoluch, Zdzisław (1925-2000)

Keywords: ryjkowce (Coleoptera, Curculionidae) , zbiorowiska leśne , Kraśnik (region)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Materialien zur Kenntnis der Biologie und der geographischen Verbreitung von Larinus brevis Hbst. (Coleoptera, Curculionidae)

Cmoluch, Zdzisław (1925-2000)

Keywords: opylaki (Larinus brevis) , ryjkowce (Coleoptera, Curculionidae) , Europa

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Brachysomus strawińskii n. sp. (Coleoptera, Curculionidae)

Cmoluch, Zdzisław (1925-2000)

Keywords: pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera-Heteroptera) , Brachysomus strawińskii

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Rzadkie gatunki ryjkowców (Coleoptera-Curculionidae) ze wschodnich terenów Lubelszczyzny

Cmoluch, Zdzisław (1925-2000)

Keywords: ryjkowce (Coleoptera, Curculionidae) , gatunki rzadkie , Lubelszczyzna

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Nowe i rzadkie gatunki ryjowców (Coleoptera-Curculionidae) dla fauny Polski. Część II.

Cmoluch, Zdzisław (1925-2000)

Keywords: ryjkowce (Coleoptera: Curculionidae) , Polska , gatunki nowe , gatunki rzadkie

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Badania nad fauną ryjkowców (Coleoptera, Curculionidae) roślinnych zespołów kserotermicznych południowo-wschodniej części Wyżyny Lubelskiej

Cmoluch, Zdzisław (1925-2000)

Keywords: ryjkowce (Coleoptera, Curculionidae) , roślinność kserotermiczna , Wyżyna Lubelska

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Ryjkowce (Coleoptera, Curculionidae) stwierdzone na plantacjach niektórych krzewów owocowych w Elizówce kolo Lublina

Anasiewicz, Anna

Keywords: ryjkowce (Coleoptera, Curculionidae) , plantacje , krzewy owocowe , Elizówka , Lublin (region)

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia Vol. 36 (1981). Konstanty Strawiński - fotografia portretowa

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Profesor dr Józef Motyka. W 80 rocznicę urodzin

Bystrek, Jan (1934- )

Keywords: Motyka, Józef (1900-1984) , biografia naukowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Profesor dr Adam Paszewski w siedemdziesiątą rocznicę urodzin

Baszyński, Tadeusz (1926-2009)

Keywords: Paszewski, Adam (1903-1991) , biografia , bibliografia naukowa

Find similar objects  |  Add to bibliography