polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Górski, M., Uziak, S. Niektóre metale ciężkie w glebach Tatrzańskiego Parku Narodowego
Found : 10
View:
1. 

137Cez w wybranych roślinach i glebach Tatrzańskiego Parku Narodowego

Górski, Michał

Keywords: 137 Cez , opady startosferyczne , Polska , skażenie radioaktywne , Tatrzański Park Narodowy , zawartość metali ciężkich

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Niektóre pierwiastki metali ciężkich w glebach LZW

Steinbrich, Krystyna

Keywords: gleby , Lubelskie Zagłębie Węglowe (Polska) , metale ciężkie

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Uziak, S., Melke, J., Klimowicz, Z. Akumulacja i migracja metali ciężkich w glebach regionów fizjograficznych Polski Wschodniej

Klimowicz, Zbigniew

Keywords: gleby , metale ciężkie , Polska Wschodnia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C, Supplementum

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography