English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Kucharczyk, M. Zespoły i zbiorowiska roślinne Kazimierskiego Parku Krajobrazowego III. Zespoły leśne i zaroślowe
Found : 14
View:
1. 

Zespoły i zbiorowiska roślinne Kazimierskiego Parku Krajobrazowego II. Zespoły wodne i szuwarowe

Kucharczyk, Marek

Keywords: zbiorowiska roślinne , Kazimierski Park Krajobrazowy , zespoły wodne , szuwary

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Zespoły i zbiorowiska roślinne Kazimierskiego Parku Krajobrazowego I. Zespoły łąkowe i pastwiskowe

Kucharczyk, Marek

Keywords: zbiorowiska roślinne , Kazimierski Park Krajobrazowy , Polska , łąki , pastwiska

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Zespoły i zbiorowiska roślinne Kazimierskiego Parku Krajobrazowego IV. Zespoły i zbiorowiska synantropijne

Kucharczyk, Marek

Keywords: zbiorowiska roślinne , rozmieszczenie roślin , klasyfikacja roślin , fitosocjologia , zbiorowiska synantropijne , Kazimierski Park Krajobrazowy , Polska Południowo-Wschodnia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Plant associations and communities of the Kazimierz Landscape Park. V. Xerothermic grasslands and shrubs associations

Kucharczyk, Marek

Keywords: Kazimierski Park Krajobrazowy , murawy kserotemiczne , fitocenozy , rozmieszczenie roślin

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Nowe stanowiska rzadkich roślin w Kazimierskim Parku Krajobrazowym

Kucharczyk, Marek

Keywords: rzadkie rośliny , Kazimierski Park Krajobrazowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Discomycetes of the Kazimierz Landscape Park

Chmiel, Maria Alicja

Keywords: miseczniaki (Discomycetes) , Kazimierski Park Krajobrazowy , rozmieszczenie grzybów

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Kazimierskiego Parku Krajobrazowego

Flisińska, Zofia

Keywords: grzyby wieloowocnikowe (Macromycetes) , Kazimierski Park Krajobrazowy , rozmieszczenie grzybów , klasyfikacja

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Zespoły leśne rezerwatu krajobrazowego Szum

Fijałkowski, Dominik (1922-2015)

Keywords: rezerwat krajobrazowy Szum , zespoły leśne , Górecko Kościelne (region) , Roztocze

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział D, Nauki Lekarskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Świadomość ekologiczna mieszkańców Kazimierskiego Parku Krajobrazowego

Haczek, Bożena

Keywords: ekologia , aspekt społeczny , świadomość ekologiczna , Kazimierski Park Krajobrazowy , statystyki

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Szata roślinna Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie" - Fijałkowski, Dominik (1922-)

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C, Supplementum

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography