English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Fijałkowski, D., Lorens, B. Rośliny borealne we florze Lubelszczyzny
Found : 25
View:
1. 

Rośliny z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin na Lubelszczyźnie

Fijałkowski, Dominik (1922-2015)

Keywords: Polska Czerwona Księga Roślin , rośliny zagrożone , ochrona roślin , ekologia , Lubelszczyzna

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Atlantic plants in the flora of the Lublin Region

Fijałkowski, Dominik (1922-2015)

Keywords: rośliny atlantyckie , Lublin (region)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Rośliny pontyjskie na Lubelszczyźnie

Fijałkowski, Dominik (1922-2015)

Keywords: rośliny pontyjskie , Lubelszczyzna , rosliny kserotermiczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Rozmieszczenie buka (Fagus silvatica L.) w parkach wiejskich Lubelszczyzny

Fijałkowski, Dominik (1922-2015)

Keywords: buk zwyczajny (Fagus silvatica L.) , parki wiejskie , Lubelszczyzna

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Waloryzacja geobotanicza gmin przylegających do doliny Bugu w granicach Lubelszczyzny

Fijałkowski, Dominik (1922-2015)

Keywords: geobotanika , Bugu, dolina , Lubelszczyzna , zbiorowiska roślinne , klasyfikacja roślin , Polska Południowo-Wschodnia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C, Supplementum

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Rzadkie rośliny naczyniowe Nadleśnictwa Strzelce

Fijałkowski, Dominik (1922-2015)

Keywords: rośliny rzadkie , rośliny naczyniowe , nadleśnictwo Strzelce , Dubienka (region)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Zbiorowiska roślin synantropijnych miasta Lublina

Fijałkowski, Dominik (1922-2015)

Keywords: roślinność synantropijna , Lublin

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Rozmieszczenie i warunki występowania lepiężników (Petasites Mili.) na Lubelszczyźnie

Fijałkowski, Dominik (1922-2015)

Keywords: lepiężniki (Petasites Mill.) , Lubelszczyzna

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Rodzaj Oenothera L. na Lubelszczyźnie

Rostański, Krzysztof

Keywords: wiesiołki (Oenothera) , Lublin (region) , Polska Południowo-Wschodnia , rozmieszczenie roślin

Find similar objects  |  Add to bibliography