English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Fijałkowski, D., Sugier, P., Wawer, M. Rośliny pontyjskie na Lubelszczyźnie
Found : 46
View:
1. 

Rośliny z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin na Lubelszczyźnie

Fijałkowski, Dominik (1922-2015)

Keywords: Polska Czerwona Księga Roślin , rośliny zagrożone , ochrona roślin , ekologia , Lubelszczyzna

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Rośliny borealne we florze Lubelszczyzny

Fijałkowski, Dominik (1922-2015)

Keywords: rosliny borealne , Lubelszczyzna , rozmieszczenie roślin

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Rozmieszczenie i warunki występowania lepiężników (Petasites Mili.) na Lubelszczyźnie

Fijałkowski, Dominik (1922-2015)

Keywords: lepiężniki (Petasites Mill.) , Lubelszczyzna

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wiśnia karłowata (Cerasus fruticosa (Pall.) Woronow) na Lubelszczyźnie

Fijałkowski, Dominik (1922-2015)

Keywords: wiśnia karłowata (Cerasus fruticosa (Pall.) Woronow) , Lubelszczyzna

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Śródbagienne murawy kserotermiczne pod Chełmem w województwie lubelskim

Fijałkowski, Dominik (1922-2015)

Keywords: murawy kserotermiczne , Lubelszczyzna , Chełm (region) , Pagóry Chełmskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Zmiany szaty roślinnej na Lubelszczyźnie w ostatnim dwudziestoleciu (1967-1987)

Fijałkowski, Dominik (1922-2015)

Keywords: szata roślinna , Lubelszczyzna , 1945-1990

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Turówki (Hierochloe odorata R. Br.) w makroregionie lubelskim

Fijałkowski, Dominik (1922-2015)

Keywords: turówki (Hierochloe odorata) , Lubelszczyzna

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C, Supplementum

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Rodzaj macierzanka (Thymus L.) na Lubelszczyźnie

Fijałkowski, Dominik (1922-2015)

Keywords: macierzanka (Thymus L.) , Lubelszczyzna

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Roślinność torfowiska Podlaski w województwie chełmskim

Fijałkowski, Dominik (1922-2015)

Keywords: roślinność torfowiskowa , torfowisko Podlaski , Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Brzoza czarna (Betula obscura A. Kot.) na Lubelszczyźnie

Fijałkowski, Dominik (1922-2015)

Keywords: brzoza czarna (Betula obscura) , Lublin (region)

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora

Find similar objects  |  Add to bibliography