English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Fijałkowski, D., Romer, S. Waloryzacja geobotanicza gmin przylegających do doliny Bugu w granicach Lubelszczyzny
Found : 3
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Zbiorowiska roślinne lewobrzeżnej doliny Bugu w granicach województwa lubelskiego

Fijałkowski, Dominik (1922-2015)

Keywords: zbiorowiska roślinne , Bugu, dolina , Lubelszczyzna

Find similar objects  |  Add to bibliography