English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
FlisiƄska, Z. Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) rezerwatu Szklarnia
Found : 32
View:
1. 

Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Kazimierskiego Parku Krajobrazowego

Flisińska, Zofia

Keywords: grzyby wieloowocnikowe (Macromycetes) , Kazimierski Park Krajobrazowy , rozmieszczenie grzybów , klasyfikacja

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Macromycetes of the Janów Forests reserve

Flisińska, Zofia

Keywords: grzyby wieloowocnikowe (Macromycetes) , rezerwat Lasy Janowskie , klasyfikacja

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu leśnego Marynopole

Flisinska, Zofia

Keywords: rezerwat Marynopole , grzyby wieloowocnikowe (Macromycetes) , klasyfikacja , lasy jodłowe , Kraśnik (region) , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Characteristics of the macromycetes of the reservation Łęka

Flisińska, Zofia

Keywords: rezerwat Łęka (Park Krajobrazowy Lasy Janowskie - Kotlina Sandomierska) , mikoflora , klasyfikacja

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Materiały do poznania flory grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) Lublina

Flisińska, Zofia

Keywords: grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes) , rozmieszczenie grzybów , Lublin

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Nowe stanowiska interesujących grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) w południowo-wschodniej Polsce

Flisińska, Zofia

Keywords: grzyby wieloowocnikowe (Macromycetes) , Polska Południowo-Wschodnia , rozmieszczenie grzybów

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Studia nad grzybami wielkoowocnikowymi (macromycetes) Lublina

Flisinska, Zofia

Keywords: grzyby wieloowocnikowe (Macromycetes) , rozmieszczenie grzybów , Lublin , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Materiały do poznania flory grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) kilku regionów południowo-wschodniej Polski

Flisińska, Zofia

Keywords: grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes) , Polska Południowo-Wschodnia , rozmieszczenie grzybów

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Materiały do poznania flory grzybów wyższych rezerwatu wodno-torfowiskowego Brzeziczno

Flisińska, Zofia

Keywords: rezerwat Jezioro Brzeziczno , rezerwat wodno-torfowiskowy , Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie , grzyby wyższe

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Zbiorowiska roślinne projektowanego rezerwatu Łęka

Fijałkowski, Dominik (1922-2015)

Keywords: rezerwat Łęka (Park Krajobrazowy Lasy Janowskie - Kotlina Sandomierska) , zbiorowiska roślinne , Kotlina Sandomierska , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Zespoły roślinne projektowanego rezerwatu Modrzewina

Fijałkowski, Dominik (1922-2015)

Keywords: zespoły roślinne , rezerwat Modrzewina , roślinność leśna , Park Krajobrazowy Lasy Janowskie , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography