English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Flisinska, Z. Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Kazimierskiego Parku Krajobrazowego
Found : 28
View:
1. 

Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) rezerwatu Szklarnia

Flisińska, Zofia

Keywords: grzyby wieloowocnikowe (Macromycetes) , klasyfikacja , Park Krajobrazowy Lasy Janowskie , rezerwat Szklarnia , rozmieszczenie grzybów

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Discomycetes of the Kazimierz Landscape Park

Chmiel, Maria Alicja

Keywords: Kazimierski Park Krajobrazowy , miseczniaki (Discomycetes) , rozmieszczenie grzybów

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Zespoły i zbiorowiska roślinne Kazimierskiego Parku Krajobrazowego IV. Zespoły i zbiorowiska synantropijne

Kucharczyk, Marek

Keywords: fitosocjologia , Kazimierski Park Krajobrazowy , klasyfikacja roślin , Polska Południowo-Wschodnia , rozmieszczenie roślin , zbiorowiska roślinne , zbiorowiska synantropijne

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Plant associations and communities of the Kazimierz Landscape Park. V. Xerothermic grasslands and shrubs associations

Kucharczyk, Marek

Keywords: fitocenozy , Kazimierski Park Krajobrazowy , murawy kserotemiczne , rozmieszczenie roślin

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu leśnego Marynopole

Flisinska, Zofia

Keywords: grzyby wieloowocnikowe (Macromycetes) , klasyfikacja , Kraśnik (region) , lasy jodłowe , Polska , rezerwat Marynopole

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Materiały do poznania flory grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) Lublina

Flisińska, Zofia

Keywords: grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes) , Lublin , rozmieszczenie grzybów

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Nowe stanowiska interesujących grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) w południowo-wschodniej Polsce

Flisińska, Zofia

Keywords: grzyby wieloowocnikowe (Macromycetes) , Polska Południowo-Wschodnia , rozmieszczenie grzybów

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Zespoły i zbiorowiska roślinne Kazimierskiego Parku Krajobrazowego I. Zespoły łąkowe i pastwiskowe

Kucharczyk, Marek

Keywords: Kazimierski Park Krajobrazowy , łąki , pastwiska , Polska , zbiorowiska roślinne

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Zespoły i zbiorowiska roślinne Kazimierskiego Parku Krajobrazowego II. Zespoły wodne i szuwarowe

Kucharczyk, Marek

Keywords: Kazimierski Park Krajobrazowy , szuwary , zbiorowiska roślinne , zespoły wodne

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Zespoły i zbiorowiska roślinne Kazimierskiego Parku Krajobrazowego III. Zespoły leśne i zaroślowe

Kucharczyk, Marek

Keywords: fitosocjologia , Kazimierski Park Krajobrazowy , rosliny leśne , rośliny zaroślowe , zbiorowiska roślinne

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Studia nad grzybami wielkoowocnikowymi (macromycetes) Lublina

Flisinska, Zofia

Keywords: grzyby wieloowocnikowe (Macromycetes) , Lublin , Polska , rozmieszczenie grzybów

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Macromycetes of the Janów Forests reserve

Flisińska, Zofia

Keywords: grzyby wieloowocnikowe (Macromycetes) , klasyfikacja , rezerwat Lasy Janowskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Materiały do poznania flory grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) kilku regionów południowo-wschodniej Polski

Flisińska, Zofia

Keywords: grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes) , Polska Południowo-Wschodnia , rozmieszczenie grzybów

Find similar objects  |  Add to bibliography