polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Święs, F. Roślinność kamieniołomu w Nasiłowie (Małopolski Przełom Doliny Wisły)
Found : 14
View:
1. 

Roślinność rezerwatu „Szwajcaria Podlaska” (Teren Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”)

Łuczycka-Popiel, Anna

Keywords: fitosocjologia , klasyfikacja , rezerwat "Szwajcaria Podlaska" , roślinność rezerwatu

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Aquatic plants and rush-plants of the upper Vereshitsa river valley in the region of Lvov Roztocze

Soroka, Mirosława

Keywords: ekologia , fitosocjologia , Lwów (region) , ro , roslinność szuwarowa , roślinność wodna , Ukraina , Wereszczyca (rzeka)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Roślinność ruderalna Dęblina

Święs, Florian (1939-2015)

Keywords: Dęblin , roślinność ruderalna

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C, Supplementum

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Roślinność ruderalna i flora synantropijna Jasła na Pogórzu Karpackim

Pleban, Adam

Keywords: Jasło , Pogórze Karpackie , roślinność ruderalna , roślinność synantropijna

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Roślinność rezerwatu „Skamieniałe Miasto” w Ciężkowicach

Pękala, Maria

Keywords: Ciężkowice (region) , rezerwat "Skamieniałe Miasto" , roślinność rezerwatu

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Expansion of Iva xanthiifolia N u 11. in the city of Lvov

Soroka, Mirosława

Keywords: fitosocjologia , Iva xanthiifolia , Lwów (Ukraina ; region) , roślinność ruderalna , rozmieszczenie roślin

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Glaukonit z pogranicza kredy i trzeciorzędu z przełomowego odcinka Wisły w Nasiłowie

Krzowski, Zdzisław (1938-2010)

Keywords: glaukonit , kreda , Nasiłów (Polska, województwo lubelskie) , trzeciorzęd

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography