polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
I. Komatina, Crkva i država u srpskim zemljama od XI do XIII veka, Istorijski institut, Beograd 2016, ss. 446: [rec.]
Found : 64
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia

Keywords: czasopisma naukowe , historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AAA, Physica

Keywords: fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Chemia

Keywords: chemia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Ecclesia et bellum. Kościół wobec wojny i zaangażowania militarnego duchowieństwa w wiekach średnich, red. R. Kotecki, J. Maciejewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2016, ss. 272: [rec.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

J. Sperka, Władysław książę opolski, wieluński, kujawski, dobrzyński, pan Rusi, palatyn Węgier i namiestnik Polski (1326/1330 – 8 lub 18 maja 1401), wyd. 2 popr. i uzup., Wydawnictwo Avalon, Kraków 2016, ss. 411: [rec.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Ecclesia, regnum, fontes. Studia z dziejów średniowiecza. Prace ofiarowane Profesor Marii Koczerskiej, red. R. Michałowski [et al.], Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, ss. 774

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

J. Lusek, Heinrich Schulz-Beuthen (1838–1915). Życie – twórczość – inspiracje, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Bytom 2015, ss. 150: [rec.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Staręgowski, B. Bartosz Głubisz, Jazda kozacka w armii koronnej 1549–1696,Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2016, ss. 362. [rec.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C, Supplementum

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia

Keywords: ekonomia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia Vol. 71 (2016). Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography