English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia Vol. 69 (2014), 2. Reviewers
Found : 1084
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia Vol. 70 (2015), 2. Spis treści

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia Vol. 69 (2014), 2. Spis treści

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia Vol. 69 (2014), 1. Spis treści

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia Vol. 68 (2013), 1. Spis treści

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia Vol. 68 (2013), 2. Spis treści

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Analysis of DNA of Phage Ml of Rhizobium meliloti

Małek, Wanda

Keywords: DNA , fag M1 Rhizobium meliloti

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

The Role of Glycosyl Linkages of Exopolysaccharide of Rhizobium meliloti in Nodule Cell Invasion

Małek, Wanda

Keywords: wiązania glikozydowe , egzopolisacharydy , bakterie Rhizobium leguminosarum bv. trifolii , komórki brodawek

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział D, Nauki Lekarskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Komora zębowa (Cavum dentis) u Naczelnych

Stęślicka, Wanda (1907-2001)

Keywords: komora zębowe (Cavum dentis) , ssaki naczelne

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

On Dart's head balancing index

Stęślicka, Wanda (1907-2001)

Keywords: wskaźnik równowagi czaszki Dart'a , kraniometria

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Masowe pojawy krocionogów w okolicy Lublina

Stojałowska, Wanda (1905-1995)

Keywords: krocionogi (Diplopoda) , Lublin (region)

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia Vol. 36 (1981). Konstanty Strawiński - fotografia portretowa

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Komputerowa analiza rozmieszczenia Diplopoda w Polsce, oparta na metodzie taksonometrycznej

Piróg, Zygmunt

Keywords: krocionogi (Diplopoda) , taksonometria , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Analiza wędrówki Strongylosoma pallipes (Olivier) (Diplopoda)

Stojałowska, Wanda (1905-1995)

Keywords: węzławiec walcowaty (Strongylosoma pallipes) , krocionogi (Diplopoda) , wędrówki owadów

Find similar objects  |  Add to bibliography