English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius Vol. 56/57 (2009/2010) - spis treści
Found : 228
View:
1. 

Rodzaje "przemocy partnerskiej" wobec kobiety w świetle polskiego kodeksu karnego

Budyn-Kulik, Magdalena

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Sądowa ocena opinii biegłego w procesie karnym

Karczmarska, Dorota

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Subwencjonowanie rolnictwa w ramach zasady de minimis

Jeżyńska, Beata

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Prokurator w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym (zagadnienia dyskusyjne)

Kmiecik, Zbigniew R.

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Pokrzywdzony jako oskarżyciel a „sprawiedliwość naprawcza”- rys historyczny z perspektywy współczesnej

Kmiecik, Romuald

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Prawnodowodowe skutki przekroczenia ram kontroli operacyjnej

Klejnowska, Monika

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

O „Projekcie ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych"

Taracha, Adam

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania hałasowi

Szreniawski, Piotr

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Proksemika ogólna jako podstawa proksemiki sądowej i proksemiki prawniczej

Tokarczyk, Roman Andrzej (1942- )

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Zasady prawa i postępowania administracyjnego - pojęcie i funkcje na tle ogólnej teorii prawa i dyscyplin szczegółowych

Kotulska, Magdalena

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AAA, Physica

Keywords: fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Chemia

Keywords: chemia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius

Keywords: prawo , czasopisma prawnicze

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae

Keywords: filologia , kultura , filologia polska , językoznawstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography