English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Lekka-Kowalik, Agnieszka - Helen Longino krytyczny empiryzm kontekstualny – trzecia droga w filozofii nauki?
Found : 126
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I, Philosophia-Sociologia

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Czy istnieje trzecia droga? Między racjonalnymi a socjologicznymi rekonstrukcjami rozwoju wiedzy

Szlachcic, Krzysztof

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Interpretatywny charakter wiedzy w świetle filozofii Nietzschego

Skalska, Celina

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI, Informatica

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Profetyczny wymiar rosyjskiej filozofii religijnej

Sawicki, Adam

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Wizja człowieka w filozofii Lwa Szestowa

Rachwał, Krystian

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

"Filozoficzna donkiszoteria"? Mikołaj Bierdiajew w poszukiwaniu ideału filozofii

Krasicki, Jan

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział AA, Fizyka i Chemia = Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio AA

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie. Tradycja i współczesność

Pękala, Teresa

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Czy racjonalność może być męska? O języku nauki z perspektywy feministycznej

Derra, Aleksandra

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Czy nauka może być piękna? Status i rola wartości estetycznych w nauce

Dąbrowska, Katarzyna

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Andrzej Nowicki jako twórca filozofii portretu

Kossowska, Anna

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography