English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Bogusławski, Marcin Maria - Konsens a nauka. O dyskusji Schlicka z Neurathem i nie tylko
Found : 109
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I, Philosophia-Sociologia

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Teizm a nauka (debata)

Sady, Wojciech

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Czy racjonalność może być męska? O języku nauki z perspektywy feministycznej

Derra, Aleksandra

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Czy nauka może być piękna? Status i rola wartości estetycznych w nauce

Dąbrowska, Katarzyna

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI, Informatica

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Religia a nauka w myśli Wasilija Rozanowa

Rarot, Halina

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Helen Longino krytyczny empiryzm kontekstualny – trzecia droga w filozofii nauki?

Lekka-Kowalik, Agnieszka

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Uwarunkowania sukcesu praktycznego nauki a problem reprezentacji

Bińczyk, Ewa

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Czy istnieje trzecia droga? Między racjonalnymi a socjologicznymi rekonstrukcjami rozwoju wiedzy

Szlachcic, Krzysztof

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Religijny a naukowy obraz świata (debata)

Życiński, Józef (1948-2011)

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Między paradygmatem przyrodniczym a humanistycznym. Metodologiczne refleksje nad statusem nauk społecznych

Kociuba, Jolanta

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Ingarden - Nowicki (o dekonkretyzacji i przekształcalności dzieł)

Majewska, Zofia

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography