English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I, Philosophia-Sociologia. Vol. 35 (2010), 2 - Noty o autorach
Found : 398
View:
1. 

Dylemat rozumu scholastycznego: racjonalne kontra socjologiczne rekonstrukcje rozwoju wiedzy

Kuszyk-Bytniewska, Mariola

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Słowo od redaktora

Gurczyńska-Sady

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I, Philosophia-Sociologia

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Drobne gospodarstwa i ich właściciele na polskiej wsi. Refleksje socjologiczne

Halamska, Maria

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I, Philosophia-Sociologia. Vol. 35 (2010), 2 - Spis treści

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Interpretatywny charakter wiedzy w świetle filozofii Nietzschego

Skalska, Celina

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Czy istnieje trzecia droga? Między racjonalnymi a socjologicznymi rekonstrukcjami rozwoju wiedzy

Szlachcic, Krzysztof

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Choroba zamknięta w czarnej skrzynce. O domykaniu i otwieraniu kontrowersji wokół ADHD

Wróblewski, Michał

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kosmologia współczesna w schemacie pojęciowym kolektywu badawczego i stylu myślowego Ludwika Flecka

Szydłowski. Marek

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Jakich hipotez nie stawiał Isaac Newton?

Sady, Wojciech

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Uwarunkowania sukcesu praktycznego nauki a problem reprezentacji

Bińczyk, Ewa

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Czy nauka może być piękna? Status i rola wartości estetycznych w nauce

Dąbrowska, Katarzyna

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Helen Longino krytyczny empiryzm kontekstualny – trzecia droga w filozofii nauki?

Lekka-Kowalik, Agnieszka

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Czy racjonalność może być męska? O języku nauki z perspektywy feministycznej

Derra, Aleksandra

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Konsens a nauka. O dyskusji Schlicka z Neurathem i nie tylko

Bogusławski, Marcin Maria

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography