English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Krupecka, Iwona - Don Miguel, filozof melancholii. O dwóch dziennikach Unamuna
Found : 68
View:
1. 

Miguel de Unamuno: hombre, vida y novela

Andersen, Katrine Helene

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AAA, Physica

Keywords: fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I, Philosophia-Sociologia

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Childhood and Eternity: On Unamuno’s Tragic Pedagogy

Ariso, José María

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Dwie koncepcje rozumu we współczesnej filozofii hiszpańskiej (krauzyści i Miguel de Unamuno)

Kazimierczak, Barbara

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Zakłopotany filozof. Rozważania wokół książki Bohdana Dziemidoka pod tytułem "Teoretyczne i praktyczne kłopoty z wartościamii wartościowaniem"

Kociuba, Maciej Teodor

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział D, Nauki Lekarskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Chemia

Keywords: chemia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae

Keywords: filologia , kultura , filologia polska , językoznawstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Unamuno: técnica literaria y realidad humana

Sanchez Cuesta, Manuel

Keywords: Unamuno, Miguel de (1864-1936) , krytyka i interpretacja , filozofia

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI, Informatica

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

La otredad de la filosofía. Miguel de Unamuno y la función de la razón

Andersen, Katrine Helene

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Filozofia, demokracja i ponowoczesność w dzisiejszej Hiszpanii

Górski, Eugeniusz

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Konflikt społeczny i jego funkcje. Między destrukcją a kreacją

Śliz, Anna

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography