English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Ostrowski, Andrzej - Syndrom Pascala
Found : 339
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AAA, Physica

Keywords: fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I, Philosophia-Sociologia

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Lokalność w cieniu globalizacji

Majer, Andrzej

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

"Telechata” jako instrument zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Kaleta, Andrzej

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Europa w filozofii Włodzimierza Sołowjowa– zarys problemu

Ostrowski, Andrzej

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Filozofia, demokracja i ponowoczesność w dzisiejszej Hiszpanii

Górski, Eugeniusz

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Konflikt społeczny i jego funkcje. Między destrukcją a kreacją

Śliz, Anna

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Swoistość bytu ludzkiego według poglądów José Ortegi y Gasseta

Polit, Krzysztof

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kiedy królowie budują, rzemieślnicy mają zatrudnienie

Wieczorek, Krzysztof

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Drobne gospodarstwa i ich właściciele na polskiej wsi. Refleksje socjologiczne

Halamska, Maria

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Struktura agrarna indywidualnego rolnictwa 1945–2010

Kłopot, Stanisław W.

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Polska Wschodnia w socjologicznych analizach zróżnicowania regionalnego

Kolasa-Nowak, Agnieszka

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

O lokalności raz jeszcze: problematyka relacji mezostrukturalnych w społeczeństwie zglobalizowanym

Gorlach, Krzysztof

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Don Miguel, filozof melancholii. O dwóch dziennikach Unamuna

Krupecka, Iwona

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography