polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Trojnar, Krzysztof - Kronika Instytutu Filozofii UMCS w roku 2013
Found : 339
View:
1. 

Kronika Instytutu Filozofii UMCS w roku 2012

Kopciuch, Leszek

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kronika Instytutu Socjologii 2012

Kolasa-Nowak, Agnieszka

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Sztuka, społeczeństwo, transgresja. Esej z filozofii kultury

Nowak, Witold M.

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Informacja jako kategoria obecna w problematyce filozofii umysłu

Żuk, Krzysztof

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I, Philosophia-Sociologia

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I, Philosophia-Sociologia. Vol. 38 (2013), 1 - Artykuły

Kazimierczak, Barbara

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Interpretatywny charakter wiedzy w świetle filozofii Nietzschego

Skalska, Celina

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Helen Longino krytyczny empiryzm kontekstualny – trzecia droga w filozofii nauki?

Lekka-Kowalik, Agnieszka

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie. Tradycja i współczesność

Pękala, Teresa

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Miejsce filozofii w refleksji nad polityką

Frączek, Ewa

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Europa w filozofii Włodzimierza Sołowjowa– zarys problemu

Ostrowski, Andrzej

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Procesualna interpretacja biologii zachowania bioróżnorodności jako dyscypliny naukowej i działu filozofii praktycznej

Rządeczka, Marcin

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Specyficzne cechy filozofii hiszpańskiej

Jagłowski, Mieczysław

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

The Psyche and the Polis: a Comparative Foray into the Political Philosophy of Hannah Arendt and Julia Kristeva

Kitliński, Tomasz

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Michaił Bachtin a postmodernizm. O pewnej odmianie filozofii praktycznej

Rarot, Halina

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography