polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Polit, Krzysztof - Z archiwum myśli katalońskiej
Found : 382
View:
1. 

Technika we współczesnych koncepcjach filozoficznych

Polit, Krzysztof

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I, Philosophia-Sociologia

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Swoistość bytu ludzkiego według poglądów José Ortegi y Gasseta

Polit, Krzysztof

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wielki, lecz ciągle mało znany : [rec.] M. Nogueroles Jové, Fernando Savater: Biografía intelectual de un “jovenfilósofo”, Endymion, Madryt 2013, ss. 464

Polit, Krzysztof

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Myśl społeczna Hugo Cháveza

Barcik, Krzysztof

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kronika Instytutu Filozofii UMCS w roku 2013

Trojnar, Krzysztof

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Bioetyka - krótka lekcja historii

Gralewska, Kamila

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Przykład klasycznej postaci sceptycyzmu : [rec.] (Gerardo López Sastre, Hume. Cuándo saber ser escéptico,Bonalletra Alcompas, Barcelona 2015, ss. 145)

Polit, Krzysztof

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Natura etyki buddyjskiej

Kosior, Krzysztof

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Różne spojrzenia na filozofię José Ortegi y Gasseta : [rec.] A. Domínguez, J. Muñoz, J. Salas (eds.), El primado de la vida. (Cultura,estética y política en Ortega y Gasset), Ediciones de la Universidad de Castilla– La Mancha i Universidad Complutense de Madrid, Cuenca 2000

Polit, Krzysztof

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Religia a nauka w myśli Wasilija Rozanowa

Rarot, Halina

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Spotkanie fides i ratio w myśli doby staroruskiej

Obolevitch, Teresa

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Czy mit Prawdy jest nam potrzebny? Rozważania wokół myśli Mikołaja Bierdiajewa

Augustyn, Leszek

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Człowiek wobec kultury w myśli Stanisława Brzozowskiego

Kowalczyk, Daniel

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Edukacja społeczno-moralna młodzieży a nauczanie etyki

Steć, Małgorzata

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography