English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Ariso, José María - Childhood and Eternity: On Unamuno’s Tragic Pedagogy
Found : 107
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I, Philosophia-Sociologia

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Don Miguel, filozof melancholii. O dwóch dziennikach Unamuna

Krupecka, Iwona

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI, Informatica

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Dwie koncepcje rozumu we współczesnej filozofii hiszpańskiej (krauzyści i Miguel de Unamuno)

Kazimierczak, Barbara

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Miguel de Unamuno: hombre, vida y novela

Andersen, Katrine Helene

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Unamuno: técnica literaria y realidad humana

Sanchez Cuesta, Manuel

Keywords: Unamuno, Miguel de (1864-1936) , krytyka i interpretacja , filozofia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Idee oraz wierzenia. Antropologiczno-epistemologiczna aktualność poglądów Jose Ortegi y Gasseta

Mordka, Cezary

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Sztuka w ujęciu Jose Ortegi y Gasseta

Skrobas, Agnieszka

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Swoistość bytu ludzkiego według poglądów José Ortegi y Gasseta

Polit, Krzysztof

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

The Necessity of Private Language: a Conceptual Confusion Latent in Diverse Episodes of the History of Psychology

Ariso, José María

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

La otredad de la filosofía. Miguel de Unamuno y la función de la razón

Andersen, Katrine Helene

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography