English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Gmiterek, Wiesława - Wymiana zagraniczna wydawnictw Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stan obecny i potrzeby
Found : 27
View:
1. 

Biuletyn Biblioteki UMCS

Keywords: bibliotekarstwo , bibliotekoznawstwo , Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Biblioteka Główna , czasopisma

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Biuletyn Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Keywords: bibliotekarstwo , zbiory biblioteczne , Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Biblioteka Główna , czasopisma

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wykaz Ważniejszych Nabytków

Keywords: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Biblioteka Główna , zbiory biblioteczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Folia Bibliologica : biuletyn Biblioteki Głównej UMCS

Keywords: bibliotekarstwo , bibliotekoznawstwo , czasopisma polskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Polonika XVI w. w zbiorach Biblioteki Głównej UMCS

Flanczewska, Sabina Barbara

Keywords: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Biblioteka Główna , polonika

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Zbiory muzyczne Biblioteki Głównej UMCS

Kuźma, Elżbieta

Keywords: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Biblioteka Główna , zbiory specjalne , kolekcje druków muzycznych

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Zbiory kartograficzne Biblioteki Głównej UMCS

Zaremba, Ewa

Keywords: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Biblioteka Główna , zbiory specjalne , kolekcje map

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Dane z działalności podstawowej Biblioteki Głównej UMCS 1981-1983

Gaworczyk, Teresa

Keywords: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Biblioteka Główna , sprawozdania

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Działalność Biblioteki Głównej UMCS w roku 1984

Olczak, Jadwiga

Keywords: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Biblioteka Główna , sprawozdania

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Czytelnia Bibliologiczna Biblioteki UMCS

Adrianek, Mieczysława (1930-)

Keywords: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Biblioteka Główna , bibliologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej UMCS - zbiory specjalne : wystawa

Wilczyńska, Maria

Keywords: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Biblioteka Główna , zbiory specjalne , wystawy

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Publikacje pracowników Biblioteki Głównej UMCS w latach 1983-1985

Adrianek, Mieczysława (1930-)

Keywords: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Biblioteka Główna , personel , bibliografia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Zdzisław Kowalski - dyrektor Biblioteki Głównej UMCS 1976-1981

Olczak, Jadwiga

Keywords: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Biblioteka Główna , Kowalski, Zdzisław , biografia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Dokumenty życia społcznego w Bibliotece Głównej UMCS

Lejman, Anna

Keywords: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Biblioteka Główna , zbiory specjalne , dokumenty życia społecznego

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Lekarskie lublinianum

Pomorska, Lucyna

Keywords: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Biblioteka Główna , rękopisy , Lublin (region) , wodolecznictwo , wody mineralne

Find similar objects  |  Add to bibliography