English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Biuletyn Biblioteki UMCS. R. 27 (1979) - spis treĊ›ci
Found : 66
View:
1. 

Publikacje pracowników Biblioteki Głównej UMCS w roku 1981

Adrianek, Mieczysława (1930-)

Keywords: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Biblioteka Główna , personel , bibliografia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Historia biblioteki szkolnej w Szczebrzeszynie w latach 1810-1852

Adrianek, Mieczysława (1930-)

Keywords: biblioteki szkolne , 19 w. , Szczebrzeszyn

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Lubelska Drukarnia Rządowa w latach 1817-1867

Adrianek, Mieczysława (1930-)

Keywords: Lubelska Drukarnia Rządowa , drukarstwo , Lublin

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Autorstwo wieloosobowe w jugosłowiańskiej instrukcji katalogowania

Olczak, Jadwiga

Keywords: katalogowanie , opis bibliograficzny , Jugosławia , recenzje książek

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Halina Maliszewska (1926-1983)

Dobrzański, Zdzisław

Keywords: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Biblioteka Główna , Maliszewska, Halina (1926-1983) , biografia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Irena Wolniewicz

Bilska, Krystyna

Keywords: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Biblioteka Główna , Wolniewicz, Irena (1932-1983) , biografia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Zofia Wyszyńska

Flanczewska, Sabina Barbara

Keywords: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Biblioteka Główna , Wyszyńska, Zofia (1900-1984) , biografia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Wykaz dzieł polskich znajdujących się w katalogu biblioteki króla Jana III Sobieskiego

Flanczewska, Sabina Barbara

Keywords: Jan III Sobieski (król Polski ; 1629-1696) , biblioteka , katalogi

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Akcja biblioteczna w Okręgu Szkolnym Lubelskim (1932-1939)

Plis, Jerzy

Keywords: biblioteki publiczne , Polska , 1918-1939

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Książka i biblioteka w społeczeństwie. Materiały międzynarodowego seminarium Warszawa-Radziejowice, czerwiec 1980. Warszawa: Bibl. Nar. Inst. Ks. i Czyt. 1982, 343 r. [recenzja]

Dymmel, Anna

Keywords: książki i czytanie , konferencje , recenzje książek

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Zainteresowania intelektualne i bibliofilskie króla Jana III Sobieskiego

Flanczewska, Sabina Barbara

Keywords: Jan III Sobieski (król Polski ; 1629-1696) , biblioteka

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Vito Joseph Brenni: The bibliographic control of American literature 1920-1975. Metuchen, N.J., London 1979, 210 s. [recenzja]

Matczuk, Alicja

Keywords: literatura , bibliografia , Stany Zjednoczone Ameryki , 20 w. , recenzje książek

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Marija Atanasova Kajnarova: Obszcza bibliografija. Sofija, "Nauka i Izkustvo" 1978, 165 s. [recenzja]

Nowak, Adam

Keywords: bibliografia , recenzje książek

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Brigitte Galsterer, Werner Grebe: Nucleus bibliographicus specialis Fachbibliographisches Grundwissen. Koln: Graven Verlag 1980, 110 s. Bibliographische Hefte 8 [recenzja]

Nowak, Adam

Keywords: bibliografia , recenzje książek

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Joanna Papuzińska: Inicjacje literackie. Problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką. Warszawa: Wydaw.Szkolne i Pedagog. 1981, 216 s. [recenzja]

Dymmel, Anna

Keywords: dzieci , książka i czytanie , Polska , recenzje książek

Find similar objects  |  Add to bibliography