English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Żywicki, Jerzy - Gdańsk w litografiach Jana Gumowskiego
Found : 64
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI, Informatica

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes. Vol. 15 (2017), 2 - Spis treści

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Dwie historie. Przyczynek do dziejów rzymskokatolickiego budownictwa sakralnego na Lubelszczyźnie w początkach XX wieku

Żywicki, Jerzy (1956-)

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Urzędnik-architekt Ludwik Szamota i jego dzieła

Żywicki, Jerzy (1956-)

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

O lubelskich kamienicach czynszowych z początków XX wieku na przykładzie tych, które projektował Ksawery Drozdowski

Żywicki, Jerzy (1956-)

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Lubelskie dzieło Oskara Sosnowskiego

Żywicki, Jerzy (1956-)

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

UMCS w obiektach zabytkowych. Budowa gmachu Rządu Gubernialnego Lubelskiego

Żywicki, Jerzy (1956-)

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes Vol. 1 (2003) - wstęp

Przychodzińska, Maria

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Edukacja muzyczna w poszukiwaniu nowych zdefiniowań

Białkowski, Andrzej (1956-)

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Nicolas Cook, "Muzyka", tłum. M. Łuczak, Pruszyński i S-ka, Warszawa 2000 [recenzja]

Gozdecka, Renata

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I, Philosophia-Sociologia

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Mitologia artystyczna na kontrkulturowych ścieżkach: Roy Harper

Jeziński, Marek

Keywords: Harper, Roy (1941- ) , muzyka popularna , aspekt społeczny , aspekt polityczny , sztuka i polityka , muzyka i antropologia , komunikacja muzyczna

Find similar objects  |  Add to bibliography