English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Gozdecka, Renata - Nicolas Cook, "Muzyka", tłum. M. Łuczak, Pruszyński i S-ka, Warszawa 2000 [recenzja]
Found : 78
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI, Informatica

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Lech Z. Niekrasz, "Chopin gra w duszy japońskiej", Impuls, Kraków 2000 [recenzja]

Weiner, Agnieszka

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia

Keywords: ekonomia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C, Supplementum

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Between “information” and “entertainment”: framing the Polish EU presidency in Romanian media

Marinescu, Valentina

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

"Chopinowi Duda Gracz", wyd. Magdalena Sroka, Fundacja Conspero, Warszawa 2005 [recenzja]

Drzewiński, Mariusz (1959-)

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

"Pokój jako przedmiot międzykulturowej edukacji artystycznej. Frieden als Gegenstand einer interkulturellen, künstlerischen Pädagogik", Jarosław Chaciński, red. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2007 [recenzja]

Gozdecka, Renata

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Stanisław Będkowski, Agnieszka Chwiłek, Iwona Lindstedt, "Analiza schenkerowska", Musica Iagellonica, Kraków 1997 [recenzja]

Jemielnik, Joanna

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I, Philosophia-Sociologia

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography