English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes Vol. 3/4 (2005/2006) - spis treści
Found : 484
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes Vol. 5 (2007) - spis treści

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Barokowa sztuka retoryki muzycznej. Zarys dziejów

Jasiński, Tomasz (1958- )

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Ilustratorzy wybranych baśni polskich

Boguszewska, Anna

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Leges sumptuariae. Ustawy przeciw zbytkom w dawnej Polsce

Letkiewicz, Ewa (1954- )

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Urzędnik-architekt Ludwik Szamota i jego dzieła

Żywicki, Jerzy (1956-)

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Elementy muzyczne florenckiego i mantuańskiego dramma per musica

Szweykowski, Zygmunt Marian (1929-)

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes Vol. 11, 2 (2013) - spis treści

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes Vol. 10, 1 (2012) - spis treści

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes Vol. 10, 2 (2012) - spis treści

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes Vol. 6 (2008) - spis treści

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Barbara Przybyszewska-Jarmińska, "Muzyczne dwory polskich Wazów", Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2007 [recenzja]

Jasiński, Tomasz (1958- )

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Związki muzyki i słowa

Białas, Maciej

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Wybrane elementy stylu i techniki kompozytorskiej Carla Filipa Emanuela Bacha w okreise berlińskim na przykładzie Sonaty h-moll Wq 49, nr 6

Jemielnik, Joanna

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Licea pedagogiczne jako forma kształcenia nauczycieli rysunku i wychowania plastycznego dla potrzeb szkół podstawowych w Polsce Ludowej

Żukowska, Anna Marta

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes. Vol. 15 (2017), 1 - Spis treści

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography