English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Nikodemowicz, Andrzej - Moje lwowskie lata
Found : 135
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI, Informatica

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Badania paleograficzne nad pismem hebrajskim średniowiecznym i nowożytnym

Trzciński, Andrzej (1953-)

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Lubelskie życie artystyczne podczas Wielkiego Kryzysu odświętne i codzienne

Kamiński, Ireneusz Jan (1937-)

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Zamierzenia wychowania estetycznego w zakresie plastyki wobec dziecka w Polsce lat dwudziestych XX wieku

Boguszewska, Anna

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Wpływ ideologii marksistowskiej na edukację plastyczną w polskim szkolnictwie ogólnokształcącym w latach 1948–1959

Żukowska, Anna Marta

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Testy zdolności muzycznych Edwina E. Gordona stosowane w polskich badaniach

Zwolińska, Ewa A.

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Nike i Tanatos. Metafora zwycięstwa nad śmiercią w rzeźbach Gustawa Zemły

Knapiński, Ryszard (1941-)

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Odkrywanie Mielczewskiego. Nowe spojrzenie na repertuar rękopisu 10002 Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie

Jasiński, Tomasz (1958- )

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Polichóralne msze G. F. Aneria. Technika parodii

Patalas, Aleksandra

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

O niektórych klejnotach z monogramem IHS

Letkiewicz, Ewa (1954- )

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia

Keywords: ekonomia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Lwów w ceremoniale Trybunału Koronnego prowincji małopolskiej

Gombin, Krzysztof

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography