English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Jasiński, Tomasz - Odkrywanie Mielczewskiego. Nowe spojrzenie na repertuar rękopisu 10002 Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie
Found : 44
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI, Informatica

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Rękopiśmienny zbiór pieśni maryjnych Józefa Urody z Buczkowic

Jasiński, Tomasz (1958- )

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I, Philosophia-Sociologia

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia

Keywords: ekonomia

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C, Supplementum

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Missa in Dis „Die Zauberflöte” z dawnego rękopisu kościoła św. Mikołaja w Bielsku-Białej. Dzieło Mozarta czy mistyfikacja?

Jasiński, Tomasz (1958- )

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Chemia

Keywords: chemia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Siedem śpiewów historycznych w rękopiśmiennym wirydarzu poetyckim z Lubelszczyzny końca XIX wieku. Do pamiątek polskiej tradycji pieśniowej

Jasiński, Tomasz (1958- )

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

"Muzyka Jasnogórska. Musica Claromontana I-VI", red. Komitet Naukowo-Redakcyjny Jasnogórskich Muzykaliów pod przewodnictwem Remigiusza Pośpiecha, Klasztor OO. Paulinów Jasna Góra, Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA, Kraków 2005-2006 [recenzja]

Jasiński, Tomasz (1958- )

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography