English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Jasiński, Tomasz - "Muzyka Jasnogórska. Musica Claromontana I-VI", red. Komitet Naukowo-Redakcyjny Jasnogórskich Muzykaliów pod przewodnictwem Remigiusza Pośpiecha [...] [recenzja]
Found : 50
View:
1. 

Barbara Przybyszewska-Jarmińska, "Muzyczne dwory polskich Wazów", Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2007 [recenzja]

Jasiński, Tomasz (1958- )

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Anna i Zygmunt M. Szweykowscy, "Dramma per musica", cz. 1, [w serii:] Historia muzyki XVII wieku, t. 5, Muzyka we Włoszech, red. Zygmunt M. Szweykowski, Musica Iagellonica, Kraków 2008 [recenzja]

Jasiński, Tomasz (1958- )

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Elementy muzyczne florenckiego i mantuańskiego dramma per musica

Szweykowski, Zygmunt Marian (1929-)

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI, Informatica

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Muzyczne alegorie w twórczości kompozytorów epoki baroku

Jasiński, Tomasz (1958- )

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

„III Koncert fortepianowy” Andrzeja Nikodemowicza. Muzyka piękna

Jasiński, Tomasz (1958- )

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Stanisław Będkowski, Agnieszka Chwiłek, Iwona Lindstedt, "Analiza schenkerowska", Musica Iagellonica, Kraków 1997 [recenzja]

Jemielnik, Joanna

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Barokowa sztuka retoryki muzycznej. Zarys dziejów

Jasiński, Tomasz (1958- )

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Mieczysław Tomaszewski, "Chopin. Fenomen i paradoks. Szkice i studia wybrane", Wydawnictwo Archodiecezji Lubelskiej Gaudium, Lublin 2009 [recenzja]

Jasiński, Tomasz (1958- )

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Odkrywanie Mielczewskiego. Nowe spojrzenie na repertuar rękopisu 10002 Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie

Jasiński, Tomasz (1958- )

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I, Philosophia-Sociologia

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Nieznane utwory z kolekcji nutowej Franciszka Jasińskiego, organisty kościoła św. Michała Archanioła w Lublinie

Jasiński, Tomasz (1958- )

Keywords: Jasiński, Franciszek (1895-1972) , kolekcje druków muzycznych , rękopisy muzyczne , 19 w. , 20 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography