English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes Vol. 6 (2008) - spis treści
Found : 556
View:
1. 

Sławomir Marzec, "Sztuka czyli wszystko. Krajobraz po postmodernizmie",Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008 [recenzja]

Skrobas, Agnieszka

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes Vol. 3/4 (2005/2006) - spis treści

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes Vol. 5 (2007) - spis treści

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes Vol. 11, 2 (2013) - spis treści

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes Vol. 10, 1 (2012) - spis treści

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes Vol. 10, 2 (2012) - spis treści

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Anna i Zygmunt M. Szweykowscy, "Dramma per musica", cz. 1, [w serii:] Historia muzyki XVII wieku, t. 5, Muzyka we Włoszech, red. Zygmunt M. Szweykowski, Musica Iagellonica, Kraków 2008 [recenzja]

Jasiński, Tomasz (1958- )

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Muzyka poważna w telewizji. Problemy i nadzieje

Białas, Maciej (1972-)

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes. Vol. 15 (2017), 1 - Spis treści

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes. Vol. 15 (2017), 2 - Spis treści

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes. Vol. 14 (2016), 2 - Spis treści

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes. Vol. 13 (2015), 2 - Spis treści

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes. Vol. 12, 1 (2014) - spis treści

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes. Vol. 12, 2 (2014) - spis treści

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

UMCS w obiektach zabytkowych. Budowa gmachu Rządu Gubernialnego Lubelskiego

Żywicki, Jerzy (1956-)

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography