English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes Vol. 11, 2 (2013) - spis treści
Found : 586
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes Vol. 10, 1 (2012) - spis treści

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes Vol. 10, 2 (2012) - spis treści

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes. Vol. 12, 1 (2014) - spis treści

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes. Vol. 12, 2 (2014) - spis treści

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Interakcja w sztuce

Moskal, Przemysław J.

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes Vol. 3/4 (2005/2006) - spis treści

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes Vol. 5 (2007) - spis treści

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes Vol. 6 (2008) - spis treści

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Rękopiśmienny zbiór pieśni maryjnych Józefa Urody z Buczkowic

Jasiński, Tomasz (1958- )

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Missa Pro Peccatis Mundi Grzegorza Duchnowskiego : forma – styl – symbolika

Ślązak, Marcin

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Od liryki do ekstazy : Chopinowskie repryzy-apoteozy i ich analogie w twórczości Liszta

Tuchowski, Andrzej (1954-)

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Muzykolog Józef Reiss – prelegent perfekcyjny

Woźna-Stankiewicz, Małgorzata (1948-)

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Problematyka powszechnej edukacji muzycznej w prasie polskiej okresu międzywojennego

Grusiewicz, Mirosław

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Wybrane aspekty badań narracyjnych w kontekście analizy biografii muzycznych

Jemielnik, Joanna

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Cudowna maszyna optyczna zograscope

Letkiewicz, Marek

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography