English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Wolne mularstwo w Lubelszczyźnie, 1811-1822 - Małachowski-Łempicki, Stanisław (1884-1959)
Found : 11
View:
1. 

Protestantyzm w Lublinie i lubelskiem w XVI-XVII w. - Kossowski, Aeksander (1886-1965)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Z dziejów partyzantki r. 1833 w województwie lubelskiem - Zalewski, Ludwik (1878-1952)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Pierwsi nauczyciele świeccy w szkole wydziałowej lubelskiej w dobie Komisji Edukacji Narodowej - Kukulski, Zygmunt (1890-1944)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kamienica Celejowska w Kazimierzu Dolnym - Siennicki, Jerzy (1886-1956)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Regjonalizm lubelski : ze szczególnem uwzględnieniem zadań administracji państwowej i samorządowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Regjon Lubelski : organ Komisji Regjonalistycznej Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Lublinie

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Z Oświaty Pozaszkolnej w Okręgu Szkolnym Lubelskim

Keywords: Lublin (region) , animacja społeczno-kulturalna , 1933-1936 , edukacja dorosłych

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Problemy wersyfikacji polskiej. Cz. 1, Rytm poetycki - Życzyński, Henryk (1890-1940)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Rocznik Lubelski

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Pamiętnik Lubelski

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Biblioteka w czasie - czas w bibliotece. T. 2, Współczesność

Keywords: biblioteki , bibliotekarstwo , konferencje

Find similar objects  |  Add to bibliography