English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Dziady drezdeńskie Mickiewicza - Życzyński, Henryk (1890-1940)
Found : 15
View:
1. 

Problemy wersyfikacji polskiej. Cz. 1, Rytm poetycki - Życzyński, Henryk (1890-1940)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Z dziejów partyzantki r. 1833 w województwie lubelskiem - Zalewski, Ludwik (1878-1952)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Protestantyzm w Lublinie i lubelskiem w XVI-XVII w. - Kossowski, Aeksander (1886-1965)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

A. Mickiewicz. 1, Młodość - Życzyński, Henryk (1890-1940)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Mickiewicz w Odessie - Życzyński, Henryk (1890-1940)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Pierwsi nauczyciele świeccy w szkole wydziałowej lubelskiej w dobie Komisji Edukacji Narodowej - Kukulski, Zygmunt (1890-1944)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kamienica Celejowska w Kazimierzu Dolnym - Siennicki, Jerzy (1886-1956)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Wolne mularstwo w Lubelszczyźnie, 1811-1822 - Małachowski-Łempicki, Stanisław (1884-1959)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Źródła do dziejów wychowania i szkolnictwa w Polsce z doby Izby Edukacji Publicznej 1807-1812

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Regjonalizm lubelski : ze szczególnem uwzględnieniem zadań administracji państwowej i samorządowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Krople rosy - Szczerbowski, Adam (1894-1956)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Z estetyki Mickiewicza : technika obrazowania poetyckiego, klasyfikacja estetyczna, teorja romantyzmu

Życzyński, Henryk (1890-1940)

Keywords: Mickiewicz, Adam (1798-1885) , krytyka i interpretacja

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Elementarz dla szkół parafjalnych narodowych z roku 1785

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Norwida - Zwolon - Życzyński, Henryk (1890-1940)

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Sztuka góralska na Podhalu - Rayski-Kietlicz, Konstanty (1868-1924)

Find similar objects  |  Add to bibliography