English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Protestantyzm w Lublinie i lubelskiem w XVI-XVII w. - Kossowski, Aeksander (1886-1965)
Found : 14
View:
1. 

Z dziejów partyzantki r. 1833 w województwie lubelskiem - Zalewski, Ludwik (1878-1952)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wolne mularstwo w Lubelszczyźnie, 1811-1822 - Małachowski-Łempicki, Stanisław (1884-1959)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Pierwsi nauczyciele świeccy w szkole wydziałowej lubelskiej w dobie Komisji Edukacji Narodowej - Kukulski, Zygmunt (1890-1944)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kamienica Celejowska w Kazimierzu Dolnym - Siennicki, Jerzy (1886-1956)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Źródła do dziejów wychowania i szkolnictwa w Polsce z doby Izby Edukacji Publicznej 1807-1812

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Problemy wersyfikacji polskiej. Cz. 1, Rytm poetycki - Życzyński, Henryk (1890-1940)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Regjonalizm lubelski : ze szczególnem uwzględnieniem zadań administracji państwowej i samorządowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Dziady drezdeńskie Mickiewicza - Życzyński, Henryk (1890-1940)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Elementarz dla szkół parafjalnych narodowych z roku 1785

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Sztuka góralska na Podhalu - Rayski-Kietlicz, Konstanty (1868-1924)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Krople rosy - Szczerbowski, Adam (1894-1956)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Regjon Lubelski : organ Komisji Regjonalistycznej Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Lublinie

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Rocznik Lubelski

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Pamiętnik Lubelski

Find similar objects  |  Add to bibliography