English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Z epoki renesansu i baroku na Lubelszczyźnie. Cz. 2 - Zalewski, Ludwik (1878-1952)
Found : 24
View:
1. 

Katedra i jezuici w Lublinie. Cz. 1 - Zalewski, Ludwik (1878-1952)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Antologia współczesnych poetów lubelskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Chłop bibliofil z XV wieku - Zalewski, Ludwik (1878-1952)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Z dziejów partyzantki r. 1833 w województwie lubelskiem - Zalewski, Ludwik (1878-1952)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Katedra lubelska : przeszłość, odbudowa barbarzyństwa Niemców - Zalewski, Ludwik (1878-1952)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Orlęta Lubelskie - Zalewski, Ludwik (1878-1952)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Rocznik Lubelski

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Cząstka Krzyża Chrystusowego w kościele św. Stanisława oo. dominikanów - Zalewski, Ludwik (1878-1952)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Ze stosunków wyznaniowych w Lubelskiem : na podstawie notatek z arch. Kurji Biskupiej w Lublinie - Zalewski, Ludwik (1878-1952

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Pamiętnik Lubelski

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Pamâtnaâ Knižka Lûblinskoj Gubernìi na ... God"

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wolne mularstwo w Lubelszczyźnie, 1811-1822 - Małachowski-Łempicki, Stanisław (1884-1959)

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Sprawozdanie Lubelskiej Izby Rolniczej za Okres ...

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Studia z dziejów ziemian 1795-1944

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Koło Historii : materiały Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Keywords: czasopisma naukowe , historia

Find similar objects  |  Add to bibliography